EMESİS makine imalatı ve otomasyon faaliyet alanlarında çalışmalarını sürdürmekte olup, hem sektörel hem kurumsal tüm gelişmeleri yakından izleyerek kalite politikasını bu doğrultuda gerçekleştirmektedir . Sektöründe güvenilir, çevre dostu, etkin, büyüyen, sıfır kaza ilkesini benimsemiş bir mühendislik ve imalat şirketi olarak, varlığımızı sürdürebilmenin en önemli koşulunun hizmet verdiğimiz firmaların memnuniyeti olduğunun farkındayız. Bu, önceliklerimiz arasında ilk sıradadır ve şirketimizin yapılanması, işleyişi, hedefleri, temel stratejileri ve rekabet modelleri onun üzerine kurulmuştur.

EMESİS çalışanları olarak amacımız; bütün faaliyet sahalarında ve hizmet birimlerinde kalite bilincini düzenli bir şekilde sağlamak üzere Toplam Kalite Yönetimi’ni benimsemek ve gereklerini yerine getirmek, Çevre ve İSG Yönetim Sistemini teşkil eden temel yasal ve kanun mevzuatlar takip etmek, uygulamak ve sürdürmektir.